Projekt ratowania cmentarzy Ormian Polskich

„Tak jak kultura ma wiele definicji, tak i cmentarz, jako jej odbicie, obrósł w przeróżne określenia, porównania i metafory. Stał się przedmiotem interpretacji semantycznej, studnią symboli, a wszystko po to, by bardziej określić i zrozumieć rzeczywisty obraz własnej przestrzeni – tej „żywej”. Zresztą o znaczeniu tego „wymownego” miejsca nie można chyba mówić w kontekście wartości, jakie czerpać mogą z niego zmarli. Cmentarz ma znaczenie tylko dla żywych, przede wszystkim znaczenie kulturowe", napisała Joanna Kasper. W myśl tej diagnozy i we współpracy kilku stowarzyszeń powstał bezprecedensowy projekt pt. Kuty nad Czeremoszem – mała stolica Ormian. Główny cel to ratowanie opuszczonych lub zaniedbanych cmentarzy Ormian polskich, znajdujących się na pograniczu Bukowiny i Pokucia i Huculszczyzny.

sponsorzy i partnerzy: