Interaktywna Mapa Cmentarza
  • HORODENKA

Kilka rodzin ormiańskich zostało sprowadzonych do Horodenki na początku XVIII wieku przez Szczepana Potockiego. Pozwolił on wybudować w mieście domy, prowadzić handel i odbywać sądy zgodnie z ormiańskim prawem. Około roku 1704-5 został wybudowany kościół ormiański, który 5 VI 1707 objął w probostwo ksiądz Jakub Brocki. Do roku 1770 Ormianie mieli w Horodence 100 domów, później było już tylko gorzej. W 1870 z ogólnej liczby 8824 mieszkańców Horodenki tylko 78 było wyznania ormiańskokatolickiego. W 1914 roku parafia horodeńska obejmująca swym zasięgiem sąsiednie wsie i miasteczka ( m.in. Bazar, Czortków, Zadubrowce) liczyła ogółem 350 parafian. W 1931 ksiądz Adam de Rosco Bogdanowicz rozpoczął gruntowny remont kościoła. Ostatni proboszcz ormianskokatolicki Michał Roszko opuścił Horodenkę w maju 1945 przenosząc się na Śląsk. Budynek kościoła ucierpiał bardzo w czasie działań wojennych. Na wschodniej elewacji kościoła do dzisiaj widoczne są odpryski szrapneli.

sponsorzy i partnerzy: