Interaktywna Mapa Cmentarza
 • KATARZYNA i TEODOR BOHOSIEWICZOWIE – dziadkowie znanej JADWIGI ZARUGIEWICZOWEJ
 • Dodano 2016-05-03

 

Katarzyna Antonina z Donigiewiczów Bohosiewiczowa urodziła 04.03.1813 w Kutach, w domu pod numerem 429. Jej ojcem był Krzysztof Moch Donigiewicz, matką Margaretha Bostan (córka Grzegorza).
Katarzyna była drugą żoną Teodora (Thorosa) Mikołaja Bohosa Bohosiewicza urodzonego 18.12.1799,którego chrzcił ks. Samuel Moszoro, prepozyt kucki. Teodor był synem Jana Bohosiewicza i Rozalii Markiewicz(córki Deodata Markiewicza). Ojcem chrzestnym Teodora był Teodor Kirkorowicz (kupiec) 
Teodor mieszkał początkowo u brata Michała, a następnie przeniósł się do narzeczonej Katarzyny, córki bogatego kupca Donigiewicza, z którą ożenił się 27.01.1828. Mieszkali w Kutach w domu nr 447. 
Oryginał portretu jest własnością Stefana Sawickiego. Portret jej męża nie zachował się.
Teodor zmarł, 26.01.1870, Katarzyna przeżyła go o 28 lat, zmarła 25.06.1898. Oboje spoczywają na cmentarzu w Kutach. 
 
Dzieci mieli sporo (10): 
Jana Bohosa, urodził się 9 stycznia 1829
Bogdana Piotra, 
Krzysztofa "Nolela", 
Michała Bogdana, 
Annę Romaszkan, 
Rypsymę Wartanowicz, 
Marię Romaszkan, 
Petronelę Karczewską, 
Rozalię Sarkiesiewicz, 
Marcjannę Rypsymę Manugiewicz. 
 
Ich czwórka dzieci (Jan,Bogdan, Krzysztof i Michał) została w 
1872 r. wpisana jako właściciele folwarków w Baniłowie (Ruskim). Ojciec już nie żył od 2 lat.
 
Katarzyna i Teodor byli dziadkami Jadwigi Zarugiewiczowej, która wskazała trumnę ze szczątkami żołnierza, złożonymi w Grobie Nieznanego Żołnierza
KONSERWATORSKI OPIS NAGROBKÓW KATARZYNY i TEODORA BOHOSIEWICZÓW
1.Płyta nagrobna wspólna z mogiłą nr 91. Obie mogiły posiadają wspólne ogrodzenie żeliwne ozdobne. Cokół czworoboczny na płycie zwieńczony plintą schodkową. Naroża cokołu sfazowane. Na plincie figura Matki Boskiej z Dzieciątkiem. Płyta inskrypcyjna czworoboczna na licu cokołu.  
Tu lezą z włoki/s.p.
/W.Pana/TEODORA BOHOSIEWICZA/
urodzony dnia 18go Grudnia 1779./
Przeniosł się do wieczności /dnia 26go Stycznia 1870./
Prosi o pozdrowienie Anielskie.   
Na tylnej ścianie cokołu inskrypcja druga; Matko Boska/Módl się za nami
2.Płyta nagrobna wspólna z mogiłą nr 92. Obie mogiły posiadają wspólne ogrodzenie żeliwne ozdobne. Na cokole dwukondygnacyjnym krzyż o ośmiobocznym trzonie. Na krzyżu ozdobne laskowanie.  Rozczłonkowanie ścian cokołu arkaturą dwulistną obejmującą płyciny wgłębne, cokół posiada sfazowane naroża. W licu cokołu w płycinie wgłębnej tablica inskrypcyjna.                       
 Z Donigiewiczów/Katarzyna/Bohosiewiczowa/ur. 4.marca 1813,/†25.czerwca 1898./Prosi o pozdrowienie anielskie

Katarzyna Antonina z Donigiewiczów Bohosiewiczowa urodziła 04.03.1813 w Kutach, w domu pod numerem 429. Jej ojcem był Krzysztof Moch Donigiewicz, matką Margaretha Bostan (córka Grzegorza).Katarzyna była drugą żoną Teodora (Thorosa) Mikołaja Bohosa Bohosiewicza urodzonego 18.12.1799,którego chrzcił ks. Samuel Moszoro, prepozyt kucki. Teodor był synem Jana Bohosiewicza i Rozalii Markiewicz(córki Deodata Markiewicza). Ojcem chrzestnym Teodora był Teodor Kirkorowicz (kupiec). Teodor Bohosiewicz mieszkał początkowo u brata Michała, a następnie przeniósł się do narzeczonej Katarzyny, córki bogatego kupca Donigiewicza, z którą ożenił się 27.01.1828. Mieszkali w Kutach w domu nr 447. Teodor zmarł, 26.01.1870, Katarzyna przeżyła go o 28 lat, zmarła 25.06.1898. Oboje spoczywają na cmentarzu w Kutach. 

Dzieci mieli sporo (10): 

Jana Bohosa, urodził się 9 stycznia 1829

Bogdana Piotra, 

Krzysztofa "Nolela", 

Michała Bogdana, 

Annę Romaszkan, 

Rypsymę Wartanowicz, 

Marię Romaszkan, 

Petronelę Karczewską, 

Rozalię Sarkiesiewicz, 

Marcjannę Rypsymę Manugiewicz. 

Ich czwórka dzieci (Jan,Bogdan, Krzysztof i Michał) została w  1872 r. wpisana jako właściciele folwarków w Baniłowie (Ruskim). Ojciec już nie żył od 2 lat.

 

Katarzyna i Teodor byli dziadkami Jadwigi Zarugiewiczowej, która wskazała trumnę ze szczątkami żołnierza, złożonymi w Grobie Nieznanego Żołnierza

 

KONSERWATORSKI OPIS NAGROBKÓW KATARZYNY i TEODORA BOHOSIEWICZÓW

1. Płyta nagrobna wspólna z mogiłą nr 91. Obie mogiły posiadają wspólne ogrodzenie żeliwne ozdobne. Cokół czworoboczny na płycie zwieńczony plintą schodkową. Naroża cokołu sfazowane. Na plincie figura Matki Boskiej z Dzieciątkiem. Płyta inskrypcyjna czworoboczna na licu cokołu.  

Tu lezą z włoki/s.p.

/W.Pana/TEODORA BOHOSIEWICZA/

urodzony dnia 18go Grudnia 1779./

Przeniosł się do wieczności /dnia 26go Stycznia 1870./

Prosi o pozdrowienie Anielskie.   

Na tylnej ścianie cokołu inskrypcja druga; Matko Boska/Módl się za nami

2. Płyta nagrobna wspólna z mogiłą nr 92. Obie mogiły posiadają wspólne ogrodzenie żeliwne ozdobne. Na cokole dwukondygnacyjnym krzyż o ośmiobocznym trzonie. Na krzyżu ozdobne laskowanie.  Rozczłonkowanie ścian cokołu arkaturą dwulistną obejmującą płyciny wgłębne, cokół posiada sfazowane naroża. W licu cokołu w płycinie wgłębnej tablica inskrypcyjna.                       

 Z Donigiewiczów/Katarzyna/Bohosiewiczowa/ur. 4.marca 1813,/†25.czerwca 1898./Prosi o pozdrowienie anielskie

Materiał przygotowany przez Andrzeja Bohosiewicza i Martę Axentowicz-Bohosiewicz

 • Katarzyna-Bohosiewicz-Grobowiec-w-Kutach001.jpg
 • Katarzyna-Bohosiewicz-Grobowiec-w-Kutach002.jpg
 • Katarzyna-Bohosiewicz-Grobowiec-w-Kutach003.jpg
 • Katarzyna-Bohosiewicz-Grobowiec-w-Kutach004.jpg
 • Katarzyna-Bohosiewicz-Grobowiec-w-Kutach005.jpg
 • Katarzyna-Bohosiewicz-Grobowiec-w-Kutach006.jpg
 • Katarzyna-z-Donigiewiczow-Bohosiewiczowa.jpg
 • Teodor-Bohosiewicz-Grobowiec-w-Kutach001.jpg
 • Teodor-Bohosiewicz-Grobowiec-w-Kutach002.jpg
 • Teodor-Bohosiewicz-Grobowiec-w-Kutach003.jpg
 • Teodor-Bohosiewicz-Grobowiec-w-Kutach004.jpg
 • Teodor-Bohosiewicz-Grobowiec-w-Kutach005.jpg
 • Teodor-Bohosiewicz-Grobowiec-w-Kutach006.jpg
 • Teodor-Bohosiewicz-Grobowiec-w-Kutach007.jpg
 • Teodor-Bohosiewicz-Grobowiec-w-Kutach008.jpg
 • Wyciag z ksiegi chrztow Katarzyny z Donigiewiczow - Bohosiewiczowa.JPG
 • Wyciag z ksiegi chrztow, chrzest Jana Bohosa Bohosiewicz.JPG
sponsorzy i partnerzy: